1
Bạn cần hỗ trợ?
 • hiep.ttx@unitededu.com.vn
 • 272 Nguyen Van Linh St, Thanh Khe Dist, Danang City
 • 0909071355
 • IELTS Preparation Programs

  Chương trình học IELTS tại UEC gồm 4 cấp độ chính: Foundation, Level 1, Level 2, Level 3.


  - Đầu vào/ Đầu ra các khóa:

  • Foundation: Đầu vào IELTS 3.5, Đầu ra IELTS 4.0-4.5
  • Level 1: Đầu vào IELTS 4.5, Đầu ra IELTS 5.0-5.5
  • Level 2: Đầu vào IELTS 5.5, Đầu ra IELTS 6.0-6.5
  • Level 3: Đầu vào IELTS 6.5, Đầu ra IELTS 7.0-7.5

  Mỗi cấp độ gồm 48 ca học (1,5h/ca), học phí tùy thuộc nhóm lớp học viên đăng ký. Mỗi cấp độ sẽ kết thúc trong vòng 1,5 tháng (khóa cấp tốc, tuần 5 buổi, mỗi buổi 2 ca học) và trong vòng 4 tháng (khóa tiêu chuẩn, tuần 3 ca học). 
  Mỗi cấp độ trên lớp học: 72 giờ học và lượng bài tập làm ở nhà giao động: 90 giờ - 120 giờ.
   

  Hotline: +84 903 908 055