1
Bạn cần hỗ trợ?
  • giang.do@uecvietnam.edu.vn
  • Level 6, GIC Tower, 10A Nguyen Thi Minh Khai St, Dist 1, HCMC
  • 0903117445
  • Chính sách ưu đãi

    • UEC hỗ trợ tìm kiếm chỗ ở cho các bạn sinh viên tỉnh lẻ.

    • Các trường hợp khó khăn về tài chính, học viên được khuyến khích chủ động liên hệ Ban Tư Vấn để nhận hướng dẫn xin hỗ trợ học phí từ UEC.  

    • Học viên được tham dự các buổi chia sẻ, sự kiện, chương trình phát triển bản thân tổ chức bởi UEC.