1
Bạn cần hỗ trợ?
  • giang.do@uecvietnam.edu.vn
  • Level 6, GIC Tower, 10A Nguyen Thi Minh Khai St, Dist 1, HCMC
  • 0903117445
  • Chính sách học bổng

    Học bổng được cấp cho những cá nhân nổi trội về kết quả học tập và có đủ quyết tâm tiếp tục đạt những mục tiêu cao hơn. Ứng viên mong muốn nhận học bổng sẽ làm một bài kiểm tra, thông qua đó UEC sẽ đánh giá mức độ cam kết và quyết tâm phù hợp với yêu cầu.

    Các mức học bổng bao gồm: 25%, 50%, 75% cho đến 100%.